Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: WIA

Als je in dienst bent bij een werkgever en na twee jaar ziekte nog niet (volledig) in staat bent om te gaan werken, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen via het UWV. De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Meer informatie over aanvragen, hoogte en duur en wanneer je er recht op hebt vind je op de website van het UWV.

Begeleiding naar werk krijg je van een arbeidsdeskundige van UWV of een reïntegratiebedrijf. Je kunt vanuit de WIA ook een eigen bedrijf starten.

Voorzieningen om je werk te kunnen doen (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je aanvragen bij het UWV.

Verplichtingen

Als je een WIA-uitkering ontvangt, heb je een groot aantal verplichtingen. Meer hierover vind je op de website van het UWV.

Vrijwilligerswerk

Je mag met een WIA-uitkering vrijwilligerswerk doen. Het is wel aan regels gebonden. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden. Zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.

Tips

Tips voor ondersteuning bij werk en uitkering vind je bij Tips en ondersteuning.

Meer informatie

Meer informatie over de WIA vind je op de website van het UWV.