Uitkeringen en aanvullingen

Lees meer over de mogelijkheden voor uitkeringen en aanvullingen.

Algemene nabestaandenwet (Anw)
De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van je partner (of voor wezen). Lees meer over de Anw op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Uitkeringen voor ouderen
Er zijn speciale uitkeringen waar je aanspraak op kunt maken als je voor 1 januari 1965 geboren bent, zoals de IOAW-uitkering, de IOAZ-uitkering en de IOW-uitkering. Lees meer over deze uitkeringen voor ouderen.

Aanvullingen
Ligt je inkomen rond het sociaal minumum en heb je moeite om rond te komen? Op de website van het UWV vind je verschillende regelingen waarmee je je inkomen kunt aanvullen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
Voor zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen bestaat er de BBZ. Lees meer over de BBZ.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong)
De Wajong is een uitkering voor mensen die al vóór hun 17de jaar arbeidsbeperkt waren of tijdens hun studie arbeidsbeperkt raakten. Lees meer over de Wajong.

Participatiewet
Via de Participatiewet kun je een bijstandsuitkering ontvangen als je niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Lees meer over de Participatiewet

Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Als je in dienst bent bij een werkgever en na twee jaar ziekte nog niet (volledig) in staat bent om te gaan werken, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Lees meer over de WIA.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Ben je vóór 1 januari 2004 ziek geworden dan kan het zijn dat je een WAO-uitkering ontvangt. Lees meer over de WAO.

Werkloosheidwet (WW)
De WW (werkloosheidwet) is een uitkering voor werknemers die helemaal of gedeeltelijk werkloos worden. Lees meer over de WW.

Ziektewet
Een Ziektewetuitkering is een uitkering voor bepaalde groepen mensen die ziek worden en geen werkgever hebben. Op deze uitkering kun je recht hebben als je uitzendkracht bent, als je contract afloopt tijdens je ziekte of als je WW krijgt en ziek wordt. Lees meer over de Ziektewet.

Tips en ondersteuning

Ben je op zoek naar tips en ondersteuning over je uitkering of wil je een klacht indienen? Lees meer bij het onderdeel Tips en ondersteuning.