Uitkering bij werkloosheid: WW

De WW (Werkloosheidswet) is een uitkering voor werknemers die helemaal of gedeeltelijk werkloos worden. Meer informatie over aanvragen, hoogte en duur en wanneer je er recht op hebt vind je op de website van het UWV.

Begeleiding naar werk

Verplichtingen

Als je een WW-uitkering ontvangt, heb je allerlei verplichtingen. UWV controleert of je je aan deze verplichtingen houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering.

Vrijwilligerswerk

Het doen van vrijwillgerswerk met een WW-uitkering is aan regels gebonden, maar zeker mogelijk. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden. Zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.