Uitkering via de Participatiewet

Via de Participatiewet kun je een bijstandsuitkering ontvangen als je niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015 ook voor mensen met een arbeidsbeperking (psychisch, fysiek, verstandelijk) die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. De gemeente voert de Participatiewet uit. Kijk voor aanvragen, hoogte en duur en wanneer je er recht op hebt op de website van de Rijksoverheid en werk.nl.

Verplichtingen

Als je een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, moet je je houden aan allerlei verplichtingen. De gemeente controleert of je je hieraan houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan heeft dat al snel gevolgen voor je uitkering. Lees meer over rechten en plichten in de bijstand op Rijksoverheid.nl

Zoektijd

Gemeenten werken vaak met een zoektijd (waarin je naar werk moet zoeken) voordat je bijstandsaanvraag in behandeling wordt genomen. Meer hierover lees je op de website van je gemeente.

Vrijwilligerswerk

Je mag met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk doen. Dat is wel aan regels gebonden. Deze regels vind je op de website van je gemeente. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden, zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.

Tips en ondersteuning

Tips voor ondersteuning bij werk en uitkering vind je bij Tips en ondersteuning.