Tips en ondersteuning bij werk en uitkering

Waar kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld als je gaat solliciteren, als je bepaalde voorzieningen of uitkeringen nodig hebt of bij confliten op je werk?

Ondersteuning

Een vertrouwd iemand uit je omgeving
Je kunt een familielid, vriend of buur vragen je te helpen om je bijvoorbeeld met de computer in te schrijven als werkzoekende, een uitkering of voorzieningen aan te vragen of om mee te gaan naar een afspraak bij de gemeente.

Behandelaars of vakbond
Ben je onder behandeling? Dan kan je behandelaar je soms helpen of je verwijzen naar iemand die je kan helpen. Als je lid bent van een vakbond, dan kun je daar navragen welke hulpmogelijkheden die biedt.

Sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam in jouw wijk of gemeente kan je helpen bij zaken rond werk en aan het werk komen. Vraag bij je gemeente waar je jouw wijkteam kunt vinden. 

Onafhankelijk advies
Zoek je onafhankelijk advies over gesprekken bij je gemeente of over onderwijs of werk? Kijk voor meer informatie over cliëntondersteuning op www.regelhulp.nl

Cursussen en trainingen
Veel regionale cliëntenorganisaties en steunpunten ggz geven advies, cursussen en trainingen. Je vindt ze in de MIND-atlas.

Voorzieningen
Kun je naar je idee alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden werken? Lees meer over beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking op de website van het UWV. Die bepaalt in samenwerking met UWV of je voor beschut werk in aanmerking komt.

Jobcoach
Een jobcoach kan je begeleiden op je werkplek, in je huidige baan of bij een nieuwe werkgever. Op de website van UWV kun je vinden wat een jobcoach allemaal kan doen.

Kleding
Bij Dress for Success vind je representatieve kleding en praktische ondersteuning. 

 

Suggesties, klachten en problemen

Suggesties
Heb je suggesties over hoe dingen anders of beter kunnen? Meld dat aan de gemeente of aan de cliëntenraad van de gemeente.

Klachten
Heb je klachten, bijvoorbeeld over ondersteuning of over hoe je behandeld wordt? Dien dan een klacht in bij je gemeente. Als je een vraag stelt aan je gemeente, vraag dan altijd om een schriftelijk antwoord met motivatie (beschikking). Met een schriftelijk antwoord kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen en eventueel erna beroep als je het niet eens bent met de beslissing. Het is aan te raden bezwaar en beroep met hulp van een gespecialiseerde advocaat in te dienen, bijvoorbeeld de SSZ-advocaten. Zij zorgen ervoor dat de kosten van hun ondersteuning tot een minimum wordt beperkt. Als dat niet helpt, kun je je klacht indienen bij een ombudsman.

Problemen
Als je problemen wilt oplossen of juridisch advies wilt vragen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Het Nationale Zorgnummer kun je bellen met al je vragen over ondersteuning en participatie. Voor juridisch advies kun je terecht bij het Juridisch Loket.. Ben je lid van een vakbond, dan kun je ook daar om hulp of juridisch advies vragen.