Niet-gecontracteerde ggz: “Eindelijk precies de goede zorg die ik nodig heb”

71228412_s

De afgelopen weken hebben verzekeraars hun verzekerden geïnformeerd over de polissen en premies in 2023. Onder andere VGZ en FBTO stoppen met de zogenaamde restitutiepolis. In 2023 moeten mensen bij deze verzekeraars 10% (VGZ)en 25% (FBTO) van de zorgkosten voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg zelf betalen. Dat kunnen flinke bedragen zijn. MIND vindt dit onacceptabel.  

Ronde Tafel Gesprek in de Kamer over vrije artsenkeuze

Op maandag 5 december zal MIND tijdens een Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer over de vrije artsenkeuze uitleggen wat het belang van ongecontracteerde zorg is. En wat de consequenties zijn voor mensen die geestelijke gezondheidszorg hard nodig hebben als deze zorg niet meer geheel vergoed wordt. Wij hopen van harte dat de vertegenwoordigers van de regeringspartijen daarbij zijn om te zien en te horen wat de gevolgen zijn van het huidige kabinetsbeleid.  

Niet-gecontracteerde ggz moet vergoed blijven

Maarten (27 jaar)

Maarten is 27 jaar en kampt met een chronische depressie. Hij heeft zorg bij zowel ongecontracteerde als gecontracteerde zorgverleners. Hij heeft een Wajong uitkering. Zijn verzekeraar is VGZ waar hij nu een restitutiepolis heeft die volgend jaar zal overgaan in een combinatiepolis. Zijn gecontracteerde zorg is bij een ziekenhuis waar hij onder andere zorg krijgt van een psychiater. Zijn ongecontracteerde zorg is bij een vrijgevestigde psycholoog waar hij twee gesprekken per week voert. Hier is hij terecht gekomen via een WMO-organisatie waar hij een goede klik en ervaring mee had. Deze kleine praktijk komt tot nu toe niet in aanmerking voor een contract.  

Door de wijziging in zijn verzekering bij VGZ, moet hij komend jaar voor de zorg gaan bijbetalen. Dit kan hij financieel niet. In gesprek met zijn psychiater zou hij kunnen overstappen naar een psycholoog via het ziekenhuis die wel gecontracteerd is. Wachttijd is minstens 26 weken. Dit betekent dat hij vanaf januari geen gesprekken meer heeft en daardoor kans op terugval. 

Judith (43 jaar)

Judith is 43 jaar en is sinds twee jaar na een lange zoektocht, wachten en verkeerde en traumatiserende behandeling in de ggz nu bij een vrijgevestigde psychotherapeut met een zelfstandige praktijk. Hier kon ze binnen twee maanden terecht. Ze heeft complex PTSS. De behandeling is een langdurig traject, dit loopt met ups en downs en dat is juist waar deze psychotherapeut zo goed voor is: als ze meer zorg nodig heeft kan de zorg worden opgeschaald en zo ook andersom. Zoals ze zegt: “Dit is eindelijk precies de goede zorg die ik nodig heb. Ik ben nu eindelijk in herstel.” Het lukt haar zorgaanbieder niet om een contract te krijgen en deze heeft besloten dat niet meer te proberen. 

Judith is verzekerd bij Univé, had daar een restitutiepolis en kreeg op 23 november bericht dat dit wordt omgezet naar een combinatiepolis met 90% vergoeding van haar zorg. Dit betekent dat ze de gemiddeld 3 à 4 behandelingen per maand deels zelf gaat betalen. Ze moet volgend jaar dus 50 euro extra per maand betalen, boven op de hoge premie en eigen risico. Overstappen is voor Judith geen optie, omdat andere verzekeraars zoals Menzis een wachttijd hebben voor orthodontie. De zoon van Judith is 11 jaar en moet aan een beugel. Ze heeft veel stress van deze hele situatie, wat haar psychische klachten niet ten goede komt.  

 

Meer nieuws