Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking

bij rouwkaart Heinz

Minister Helder heeft haar Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking naar de Tweede Kamer gestuurd. De toekomstagenda is nogal toegeschreven naar de gehandicaptenzorg, maar bevat ook onderdelen die voor ggz-cliënten van belang zijn. 

Zo gaat de agenda uitvoerig in op cliëntondersteuning. De kwaliteit, bekendheid en vindbaarheid van de cliëntondersteuning moeten beter. Een van de acties is dat de informatie over cliëntondersteuning via Regelhulp.nl gecheckt en verbeterd wordt. Regelhulp.nl verwijst naar de informatie op de gemeentelijke websites. MIND heeft er afgelopen najaar op gewezen dat die informatie vaak erg tekortschiet. In veel gevallen verwijst men alleen naar cliëntondersteuning bij het verkrijgen van een Wmo- of jeugdhulpvoorziening. Maar volgens de wet moet de cliëntondersteuning levensbreed zijn, dat wil zeggen: ook beschikbaar voor mensen die vastlopen in hun zoektocht aar een passende ggz-behandeling.

Een tweede knelpunt dat in de Toekomstagenda wordt aangepakt is het probleem van kortdurende Wmo-beschikkingen. Veel gemeenten geven voor Wmo-ondersteuning of beschermd wonen alleen kortdurende beschikkingen af, bijvoorbeeld voor een half jaar of een jaar. Dit past niet bij mensen die langdurig hulp of ondersteuning nodig hebben. De minister wil nu samen met de VNG gemeenten stimuleren om meer maatwerk in de duur van Wmo-beschikkingen toe te passen. MIND had graag gezien dat de minister nog wat doortastender zou optreden. Waarom tikt ze gemeenten die voortdurend nalaten om maatwerk te leveren niet harder op de vingers?

Tot slot wordt in de toekomstagenda aandacht besteed aan de verhouding tussen Wmo en Wlz. Soms worden mensen gedwongen een beroep te doen op de Wlz, omdat vanuit de Wmo geen passende ondersteuning wordt geboden. Dat is niet wenselijk en het wordt ook te duur. Een werkgroep van VNG, zorgaanbieders en ZN/zorgkantoren gaat zich nu buigen over knelpunten en belemmeringen op het grensvlak van Wlz en Wmo. Ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers zullen hierbij volgens de minister betrokken worden. MIND juicht dat toe, maar zal het ministerie ook vragen om cliëntorganisaties rechtstreeks uit te nodigen voor de werkgroep.

toekomstagenda-na-bo-programmatische-uitwerking (2).pdf

Meer nieuws