Oorzaken van PTSS

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

PTSS ontstaat na een schokkende gebeurtenis of na een serie van schokkende gebeurtenissen. Maar een schokkende gebeurtenis leidt niet automatisch tot PTSS. Op het ontstaan van PTSS zijn verschillende zaken van invloed: de gebeurtenis zelf, de opvang erna, je persoonlijkheid en hoe je op de gebeurtenis terugkijkt.

Wat voor gebeurtenis was het?

Of je PTSS krijgt, hangt af van:

  • de soort gebeurtenis
  • hoe erg het was 
  • hoe lang het duurde. 
  • En hoe machteloos en bang je je voelde. 

Schokkende ervaringen die je alleen meemaakt, zoals een verkrachting of overval, blijken moeilijker te verwerken dan een gebeurtenis waar veel mensen bij betrokken waren, zoals een vliegramp. 

Belangrijk is ook of de schokkende gebeurtenis één keer of vaker is voorgekomen. Voorbeelden van eenmalige trauma’s zijn een auto-ongeluk, een inbraak of de plotselinge dood van een geliefde. Schokkende ervaringen die vaker voorkomen zijn onder meer incest, mishandeling en oorlogservaringen. Schokkende gebeurtenissen die lang duren of die steeds opnieuw voorkomen, blijken moeilijker te verwerken.

Hoe was de opvang?

De opvang na de schokkende gebeurtenis is erg belangrijk. Heb je veel steun gekregen van mensen in je omgeving? Kreeg je voldoende gelegenheid om over je ervaringen te vertellen? Had je het gevoel dat de mensen je begrepen? Kon je altijd terecht bij iemand die je vertrouwde? Hoe beter de opvang is, des te beter de verwerking.

Hoe is je persoonlijkheid?

Mensen die goed over hun gevoelens kunnen praten, lopen minder kans op PTSS dan mensen die gesloten en verlegen zijn. En mensen met een optimistische levensinstelling verwerken een schokkende gebeurtenis makkelijker dan mensen die pessimistisch zijn. Dat geldt ook voor mensen die gemakkelijk steun kunnen accepteren. Het helpt ook wanneer je kunt accepteren dat je je na een schokkende gebeurtenis een paar weken angstig en somber voelt.

Hoe kijk je op de gebeurtenis terug?

De betekenis die de gebeurtenis heeft, is van invloed op je verwerkingsproces. Sommige mensen gaan hun leven door de schokkende gebeurtenis extra waardevol vinden. Of ze bedenken hoeveel geluk ze nog hebben gehad in vergelijking met andere mensen. Zulke gedachten maken de verwerking van de gebeurtenis gemakkelijker. Omgekeerd kunnen bepaalde ideeën de verwerking moeilijker maken. Een voorbeeld is als je ervan overtuigd bent dat het ongeluk altijd juist jou treft. 

Tips bij PTSS

In deze flyer krijg je tips die je kunnen helpen bij het omgaan met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct in je mailbox.

Heeft iemand in jouw omgeving PTSS en wil je graag handvatten die je helpen met jouw naaste om te gaan? Je vindt tips in deze flyer, evenals tips hoe je goed voor jezelf blijft zorgen.

Direct contact met een hulpverlener

Heb jij of iemand in je omgeving te maken met PTSS en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.