Wachttijden en wachtlijsten in de ggz

Wachttijden en wachtlijsten

Actueel

Volgens de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 4 april 2024 wachten ruim 97.000 mensen op geestelijke gezondheidszorg. Hiervan wachten 55.000 mensen langer dan de maximale toegestane wachttijd. Mensen waarvan zeker de helft kampt met ernstige en complexe aandoeningen, zoals eetstoornissen, trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Het is onacceptabel dat zoveel mensen maanden, zo niet jarenlang moeten wachten op noodzakelijke zorg. Ggz-patiënten zijn de dupe van de marktwerking en het inkoopproces in de zorg. 

De belangenbehartigers MIND, de Nederlandse ggz, NVvP en het NIP willen nú actie: van de zorgverzekeraars door meer zorginkoop en van de overheid door het borgen van voldoende behandelplekken, door goede triage en financiering van het verkennend gesprek en door meer te investeren in het behouden en opleiden van ggz-professionals. 

Lees hier ons nieuwsartikel: Bijna 100.000 mensen wachten op ggz: dringend actie nodig

Treeknormen: regels omtrent wachten

In Nederland hebben mensen het recht om binnen een bepaalde tijd geholpen te worden. Dit is vastgelegd in de ‘Treeknormen’. Volgens deze normen moet een ggz-cliënt na maximaal 4 weken een intake krijgen en vervolgens na maximaal 10 weken een eerste behandelgesprek. In totaal komt dit neer op maximaal 14 weken wachten.

Regionale cliënten- en familieorganisaties

Regionale cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden vragen middels de collectieve belangenbehartiging ook al jaren aandacht voor de te lange wachtlijsten in hun gemeente of instelling. Zij werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, zitten om tafel met instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Meer informatie

Krijg jij of je naaste te maken met wachtlijsten? Lees hier meer informatie.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar MIND beleidsadviseur Aukje Eggenhuizen: aukje.eggenhuizen@wijzijnmind.nl

 

Meer thema's