Wachttijden en wachtlijsten

Wachtlijsten

Wat doe je als je te maken krijgt met wachtlijsten en wachttijden?

Als je psychische problemen hebt en op zoek bent naar hulp kun je te maken krijgen met wachtlijsten. Wanneer moet je aan de bel trekken en bij wie kun je terecht?

Wat zijn de regels?

Je hebt het recht om binnen een bepaalde tijd geholpen te worden. Dit is vastgelegd in de ‘Treeknormen’. Volgens deze normen moet je als ggz-cliënt na maximaal 4 weken een intake krijgen en vervolgens na maximaal 6 weken een eerste behandelgesprek. 

Hoe weet je of er een wachttijd voor zorg is?

Dit kun je uiteraard van de zorgverlener zelf horen. Vooraf kun je dit ook zelf al zien op de speciale website Kiezen in de ggz

Deze site is voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar. Heb je een psychische aandoening en wil je weten wat je zelf kan doen? Of is er een lange wachttijd? Ga dan naar de zelfhulppagina.

Wat als je langer moet wachten?

Als je te horen krijgt dat je langer moet wachten dan de 'treeknorm', dan kun je hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die moet er namelijk voor zorgen dat jij als verzekerde tijdig de behandeling krijgt waar je recht op hebt. Je zorgverzekeraar kan voor je bemiddelen zodat je bij een andere zorgaanbieder terecht kunt, die wel plaats heeft. Duurt het toch langer dan mag volgens de regels (treeknormen)? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer voor advies.

Ook kun je op zoek gaan naar een vorm van hulp waar geen wachtlijst en vaak ook geen verwijzing voor nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld zelfregiecentra of aanbieders van lotgenotencontact. Op de MIND-Atlas vind je zo'n 450 cliënten- en familieorganisaties in het hele land en kun je zien wat de mogelijkheden bij jou in de buurt zijn. 

Doorzettingsmacht Jeugd

Als je op zoek bent naar zorg voor je kind en hierbij vastloopt, kun je bij je gemeente vragen naar de Doorzettingsmacht Jeugd. Deze zou in iedere gemeente beschikbaar moeten zijn. De persoon met doorzettingsmacht kan beslissingen forceren om ervoor te zorgen dat je kind alsnog de zorg krijgt die nodig is. 

Voor jeugdhulp heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gemeenten geadviseerd Treeknormen op te nemen bij de inkoop van jeugdhulp. Het staat gemeenten echter vrij hoe ze hiermee omgaan.

Wat kun je in de tussentijd doen?

Hoe kom je de tijd dat je moet wachten op hulp zo goed mogelijk door? Op veel plekken zijn initiatieven ontstaan. Vaak van mensen die zelf ervaring hebben met psychische problemen die hulp en advies, een luisterend oor of activiteiten bieden. Ook bij cliënten- en familieorganisaties en bij MIND Korrelatie kun je terecht voor ondersteuning. Ook is er mogelijk een onafhankelijk cliëntondersteuner die hierbij kan helpen. Je kunt bij je gemeente informeren welke organisatie dit biedt.

MIND Korrelatie overbruggingsgesprekken

Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken. 

Regionale cliënten- en familieorganisaties

Regionale cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden vragen middels de collectieve belangenbehartiging ook al jaren aandacht voor de te lange wachtlijsten in hun gemeente of instelling. Zij werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, zitten om tafel met instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Meer thema's