Honderden mensen vragen de maatschappij om mentale gezondheid jongeren te steunen

20180623 Last Man Standing meisjes hand vasthouden

Zesde editie MIND Last Man Standing in Utrecht

Op zaterdag 24 september gaan honderden mensen op de Neude in Utrecht de fysieke en mentale uitdaging aan door (maximaal) zes uur lang op een paal te staan. Zij vragen hiermee samen met MIND de maatschappij om de prestatiedruk op jongeren te verminderen en bij te dragen aan hun mentale gezondheid. Uit het woensdag verschenen HBSC onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren, blijkt dat psychische problemen onder jongeren de afgelopen vier jaar zijn toegenomen. Zij hebben onder meer last van angstklachten, depressie en eetstoornissen. De problemen ontstaan in veel gevallen door prestatiedruk op school, pestgedrag en scheiding van ouders. De zorg kan dit niet meer alleen oplossen. De hele maatschappij moet oog hebben voor de mentale gezondheid van jongeren en bijdragen aan verbetering daarvan.  

MIND Last Man Standing vindt voor de zesde keer plaats en is dit jaar op de Neude in Utrecht. Van 12:00 tot 18:00 uur kan iedereen meedoen die psychische gezondheid belangrijk vindt én geld wil ophalen voor het werk van gezondheidsorganisatie MIND. Het evenement wordt geopend door burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. Aanmelden voor dit ‘mentale gezondheidsfestival’ kan via www.lastmanstanding.nl. De deelnemers vragen steun van de maatschappij om de bekendheid van mentale problemen te vergroten, openheid hierover te bevorderen en jongeren te helpen. 

Krachtig statement voor en door jongeren

De deelnemers aan MIND Last Man Standing maken 6 uur lang een krachtig statement door letterlijk en figuurlijk te laten zien waar zij voor staan: een mentaal gezonde samenleving waarin iedereen met psychische klachten kan rekenen op begrip en goede zorg. Dit is een grote fysieke en mentale uitdaging en MIND heeft veel bewondering voor de deelnemers die dit tot nu toe - vaak zelfs meerdere jaren achter elkaar - gedaan hebben. Veel deelnemers hebben zelf last van psychische klachten, of ze staan er voor een naaste die hiermee te maken heeft. MIND ziet dat de bereidheid van jongeren groot is om in actie te komen voor hun mentale gezondheid en die van anderen. MIND kiest dit jaar voor één centrale, zichtbare plek in Nederland om de deelnemers met elkaar en met de maatschappij te verbinden. Hiermee maakt de organisatie duidelijk dat psychische gezondheid ons allemaal aangaat. De mentale problemen onder jongeren zijn de afgelopen jaren flink toegenomen; één op de vier jongeren heeft last van psychische klachten. De oplossing ligt bij ons allemaal. De deelnemers geven met hun deelname aan dat verandering van onszelf en van de maatschappij nodig is om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.  

Wat doet MIND met de ingezamelde donaties?

Behalve aandacht vragen voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren, halen de deelnemers ook donaties op voor MIND. Het ingezamelde donatiegeld wordt ingezet voor projecten gericht op de psychische gezondheid van jongeren. Op deze manier probeert MIND te voorkomen dat steeds meer mensen met ernstige psychische problemen te maken krijgen. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de jongeren zelf, maar ook naar de mensen in hun omgeving. Zij kunnen oor en oog bieden aan de jongeren als zij mentale klachten krijgen. Zij kunnen de prestatiedruk verminderen en helpen de veerkracht van jongeren te vergroten. MIND biedt verschillende initiatieven gericht op jongeren zoals bijvoorbeeld de MIND Young Academy, de MIND Young Studio, #openup, het MIND Young Panel, MIND Us en de gratis anonieme hulp van MIND Korrelatie. MIND doet onderzoek, adviseert de overheid en andere partijen over wat er nodig is in de ggz en geeft voorlichting. Op de website van MIND staan informatie, ervaringen en tips voor mensen die met psychische klachten worstelen en hun naasten.  

Meer nieuws