Niels Mulder voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Niels Mulder - VERMELDEN Fotograaf Levien Willemse

Foto: Levien Willemse

Op 11 mei heeft Niels Mulder officieel het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op zich genomen. Niels was de afgelopen vier jaar lid van de Raad van Toezicht van MIND. Hij neemt de functie over van Elnathan Prinsen. De overdracht vond plaats tijdens het meerdaagse wetenschappelijk Voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht. Mulder ontving symbolisch de strategische toekomstvisie uit handen van Prinsen en hield een toespraak over geschiedenis en toekomst van de psychiatrie.

Wij feliciteren Niels van harte met zijn voorzitterschap bij de NVvP. Niels was jaren een zeer betrokken en kundig lid van de Raad van Toezicht bij MIND. Wij zijn hem hiervoor enorm dankbaar. Wij hopen en vertrouwen erop dat hij in deze nieuwe rol zijn kennis over het perspectief van de cliënt en de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen zal meenemen. We kijken uit naar verdere samenwerking! 

Afscheid Raad van Toezicht MIND

Wij feliciteren Niels van harte met zijn voorzitterschap bij de NVvP. Niels was jaren een zeer betrokken en kundig lid van de Raad van Toezicht bij MIND. Wij zijn hem hiervoor enorm dankbaar. Wij hopen en vertrouwen erop dat hij in deze nieuwe rol zijn kennis over het perspectief van de cliënt en de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen zal meenemen. We kijken uit naar verdere samenwerking! 

Zie hier de samenstelling van de Raad van Toezicht van MIND. 

Meer nieuws