Noodkreet ouders Emma leidt tot spoeddebat

Jonge vrouw strand rug Pexels

Woensdag 21 juni is er een spoeddebat over de problematiek rond de zorg aan suïcidale tieners. Het debat is aangevraagd door Nine Kooiman van de SP naar aanleiding van de noodkreet van de ouders van Emma via Facebook over wachtlijsten in de jeugd-ggz. Emma heeft te kampen met meerde psychische problemen en staat op een wachtlijst voor een gesloten afdeling voor jeugdigen met ernstige psychische problematiek.

Reactie staatssecretaris

Tijdens het AO Jeugd op 8 juni heeft MIND ervaren dat de staatssecretaris de problemen rondom wachtlijsten en gebrek aan passende zorg bagatelliseerde. De staatssecretaris gaf aan dat wachtlijsten van alle tijden zijn, Nederland nog tamelijk goed scoort in vergelijking met andere landen en erop zal toezien dat gemeenten op regionaal niveau afspraken gaan maken over wachtlijsten. Als je het verhaal van Emma afzet tegen de reactie van de staatssecretaris blijkt wel hoe weinig serieus de wachtlijstenproblematiek wordt genomen. Er is geen regie en de verantwoordelijke partijen wijzen naar elkaar. De staatssecretaris heeft vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid de plicht om concrete acties te ondernemen op het terugdringen van de wachtlijsten.

Na 2 jaar transitie moeten we concluderen dat de houding en cultuur bij veel gemeenten en instellingen reactief is. Je zou mogen verwachten dat zij over hun grenzen heen kijken en pro-actief oplossingen zoeken. Per 1 januari 2018 moet iedere gemeente over een persoon met doorzettingsmacht beschikken, maar de VNG en staatssecretaris hebben geen idee welke gemeente al beschikt over zo’n persoon. De persoon met doorzettingsmacht bij de gemeente kan beslissingen forceren om ouders met kinderen passende zorg te bieden. MIND vindt ook dat er landelijk toezicht moet komen op wachtlijsten, vergelijkbaar met de rol van de Nationale Zorgautoriteit binnen de Zorgverzekeringswet.

Last Man Standing

Het verhaal van Emma is helaas geen uitzondering. Vele andere kinderen, jongeren en hun ouders lopen tegen wachtlijsten aan en moeten enkele maanden, soms oplopend tot een jaar, wachten op passende hulp. Op zaterdag 24 juni vraagt MIND aandacht voor de wachtlijstproblematiek met de actie Last Man Standing. Hopelijk is ook het verhaal van Emma een eyeopener voor de politiek om wachtlijsten in de jeugd-ggz nu echt serieus aan te pakken.

Meer nieuws