Tijd om wachtlijsten in de jeugd-ggz serieus te nemen

Wachten benen pixabay

Afgelopen dinsdag hebben de ouders van de 16-jarige Emma een noodkreet uitgedaan via Facebook over wachtlijsten in de jeugd-ggz. Emma heeft te kampen met meerde psychische problemen en staat op een wachtlijst voor een gesloten afdeling voor jeugdigen met ernstige psychische problematiek. Ondertussen moeten de ouders van Emma vrezen voor haar leven, want passende zorg blijft uit.

Reactie staatssecretaris

Dit bericht volgt slechts een kleine week na het AO Jeugdhulp waarin de wachtlijstenproblematiek in de jeugdhulp kort aan de orde kwam. De staatssecretaris gaf daarbij aan dat wachtlijsten van alle tijden zijn, Nederland nog tamelijk goed scoort in vergelijking met andere landen en erop zal toezien dat gemeenten op regionaal niveau afspraken gaan maken over wachtlijsten. Als je het verhaal van Emma afzet tegen de reactie van de staatssecretaris blijkt wel hoe weinig serieus de wachtlijstenproblematiek wordt genomen. Het probleem wordt gebagatelliseerd en concrete acties blijven uit. Er is geen regie en de verantwoordelijke partijen wijzen naar elkaar.

Last Man Standing

Het verhaal van Emma is helaas geen uitzondering. Vele andere kinderen, jongeren en hun ouders lopen tegen wachtlijsten aan en moeten enkele maanden, soms oplopend tot een jaar, wachten op passende hulp. MIND vindt dit onacceptabel en dringt aan op concrete acties van alle betrokken partijen, rijk, gemeenten en aanbieders, om wachtlijsten in de jeugd-ggz terug te dringen. Op zaterdag 24 juni vraagt MIND aandacht voor de wachtlijstproblematiek met de actie Last Man Standing. Hopelijk is ook het verhaal van Emma een eyeopener voor de politiek om wachtlijsten in de jeugd-ggz nu echt serieus aan te pakken.

Meer nieuws