Maak de omgeving van kinderen gezonder

2k40-2 Gezonde Generatie

Om het voor ouders makkelijker te maken hun kind gezond en gelukkig op te laten groeien, start de Gezonde Generatie op 10 maart een campagne. MIND is één van de 22 samenwerkende gezondheidsfondsen in de Gezonde Generatie. Met de campagne willen we het bewustzijn over gezond opgroeien vergroten én laten zien wat je kunt doen als overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige generatie langer gezond, de zorg betaalbaar en ons welvaartsniveau op peil blijft. 

Voor de Gezonde Generatie is een omgeving nodig die kinderen verleidt tot gezond gedrag. Waarin gezond eten en drinken aantrekkelijker en goedkoper wordt gemaakt. Een omgeving waarin we zorgen voor minder prestatiedruk op jongeren en met meer ruimte om te bewegen, rookvrij natuurlijk.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Onderzoek toont aan dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat gezond leven duurder en moeilijker is dan ongezond leven. Daarnaast vindt 77% van de Nederlanders dat kinderen dagelijks veel meer ongezonde prikkels dan gezonde prikkels krijgen. De meerderheid is het erover eens dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. Vooral kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben hierdoor minder kans op een gezond en gelukkig leven.

Prestatiedruk één van de pijlers in gezond leven

Een van de pijlers die beter moet, is de prestatiedruk onder jongeren. Zij geven zelf al enige jaren aan hier last van te hebben. Dit heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. Volwassen Nederlanders geven in recent onderzoek door de Gezonde Generatie ook aan de problematische prestatiedruk onder jongeren te herkennen en (zeer) ongezond te vinden. Zij zien dat prestatiedruk op jongeren toeneemt van het basisonderwijs via voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs. De hoge prestatiedruk bij jongeren wordt in hun ogen vooral veroorzaakt door een gevoel van veel te ‘moeten’ op een dag en door de prestatiecultuur in de samenleving.

Lees meer over het onderzoek en de campagne op de site van de Gezonde Generatie en in deze nieuwsbrief (febr. 2023)

Doe wat aan je prestatiedruk

Heb jij wel eens van keuzestress, de angst om dingen te missen (FOMO) of het gevoel van alles te moeten. Doe mee aan de Chill, je moet al zoveel challenge en ontvang opdrachten en tips om wat relaxter door het leven te gaan.

Meer nieuws