De Gezonde Generatie

Gezonde generatie

Wat is de Gezonde Generatie?

Om onze kinderen te beschermen en gezond te houden, kunnen we een aantal dingen doen. We kunnen:

 • zorgen voor minder prestatiedruk op jongeren en meer aandacht voor elkaar
 • gezond eten en drinken aantrekkelijker en goedkoper maken
 • zorgen voor meer ruimte om te bewegen, rookvrij natuurlijk

Als we niets doen heeft in 2040 meer dan de helft van de mensen in Nederland een chronische aandoening én neemt de mentale druk op jongeren toe. 

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen waar MIND één van is, zetten zich samen in voor de gezondste jeugd van de wereld in 2040: de Gezonde Generatie! 

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen bestaan uit: Stichting ALS Nederland, Alzheimer Nederland, Nederlandse Brandwonden Stichting, Diabetes Fonds, Epilepsie NL, HandicapNL, Hartstichting, Hersenstichting, KWF, Longfonds, Maag Lever Darm stichting, MIND, Nationaal MSfonds, Stichting MS research, Nierstichting, Oogfonds, ParkinsonNL, ReumaNederland, SOA Aids Nederlands, Aidsfonds, Prinses Beatrix Spierfonds, Trombosestichting, KNCV Tuberculosefonds

De het platform 2K40 is dé plek van de Gezonde Generatie door en voor jongeren. Vanuit 2K40 inspireren jongeren elkaar om gezond te leven en hoe je ‘lekker in je vel’ komt. Jongeren delen ideeën voor een gezonder leven via YouTube, TikTok en Instagram met #2K40. De jongerenredactie doet dit met steun van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

Ga naar www.2K40.nl voor meer informatie.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

De mentaal Gezonde Generatie

MIND richt zich binnen de Gezonde Generatie op de mentale gezondheid. Mentale gezondheid is belangrijk om met de hoogte- en dieptepunten van het leven om te gaan. 1 op de 3 jongeren ervaart een ongezonde vorm van prestatiedruk met negatieve gevolgen voor hun mentale gezondheid. We moeten jongeren ondersteunen, bijstaan en stimuleren om weerbaar op te groeien in een mentaal gezonde leeromgeving. Dit doen we door ons te richten op de volgende thema's: 

 • Sociaal emotionele vaardigheden via het onderwijs stimuleren
 • Verminderen van stress en druk op school
 • Bewustwording van het belang van een mentaal gezonde (leer)omgeving

Sociaal emotionele vaardigheden via het onderwijs stimuleren

Als je goede sociaal emotionele vaardigheden hebt, dan geloof je in je eigen kunnen, herken en beheers je emoties, kan je keuzes maken, ga je relaties aan met anderen en kan je omgaan met tegenslag. 

In het onderwijs kan hier meer aandacht voor komen. MIND en de Gezonde Generatie probeert dit door leerkrachten handreikingen te geven hoe ze hiermee om kunnen gaan en door gesprekken met de politiek aan te gaan om te zorgen dat de overheid dit opneemt in het landelijk leerplan. 

Verminderen van stress en druk op school

Prestatiedruk is de druk die mensen voelen om te presteren. Prestatiedruk kan leiden tot overmatig perfectionisme en psychische klachten, zoals faalangst, stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en burn-out. 

De Gezonde Generatie maakt jongeren en hun omgeving bewust van de huidige absurde norm van presteren, wat hun bijdrage is en wat de oplossing is. Dit doen we met landelijke campagnes.

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

 • Je moet veel doen, je moet alles doen
 • Je moet alles goed doen, je moet het beter doen, de beste zijn
 • Je moet de beste zijn van iedereen, zelfs beter dan jezelf

Tegelijkertijd voel je dat je niet mag falen, is er veel afleiding, zie je overal het perfecte plaatje en heb je zorgen over de toekomst.  

 • 72% van de Nederlanders vindt prestatiedruk op jongeren (zeer) hoog
 • 66% vindt de prestatiedruk (zeer) ongezond
 • Prestatiedruk op jongeren in het onderwijs neemt volgens Nederlanders toe van basisonderwijs (42%) via voortgezet onderwijs (66%) naar hoger onderwijs (76%)

Onderzoek van de Gezonde Generatie - dec 2022

Bewustwording van het belang van een mentaal gezonde (leer)omgeving

Mentaal gezonde omgeving

Bij een mentaal gezonde omgeving worden positieve jeugdervaringen, veerkracht en sociale steun gestimuleerd. In het belang van ouders en kinderen moeten ingrijpende jeugdervaringen bespreekbaar zijn en moet er meer aandacht naar het voorkómen en terugdringen van gezondheidsschade die bij onveilig opgroeien kan ontstaan. Lees meer over een mentaal gezonde omgeving.

Mentaal gezonde leeromgeving

Bij een mentaal gezonde leeromgeving is er in het onderwijs meer aandacht voor wat je goed kan of goed zou kunnen leren, en minder aandacht voor prestatie, de resultaten van je acties of gedrag. Er is geen ruimte voor ongezonde stress en prestatiedruk. 

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

De belangrijkste randvoorwaarden voor en door de jeugd opgesteld: 

 • Zie mij als een persoon en niet alleen mijn cijfers
 • Zet binnen het onderwijs structureel in op ons mentaal welbevinden
 • Ondersteun onze leerkrachten om een goede vertrouwenspersoon voor ons te kunnen zijn
 • Leer ons over onze mentale en fysieke gezondheid
 • Je authentieke zelf kunnen zijn, offline én online

Wat kan ik doen?

Meer thema's