Presentatie Schakelteam Personen met Verward Gedrag

logo1-aanjaagteam-pmvg

Op 13 december presenteert Onno Hoes het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam is het vervolg op het Aanjaagteam Verwarde Personen. Het Schakelteam blijft bestaan tot 1 oktober 2018. Op die datum moeten alle gemeenten en regio’s de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag goed op orde hebben. Het Schakelteam helpt hen daarbij en zorgt ook voor de verbinding tussen lokaal en landelijk beleid.

Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, leidt het Schakelteam. In het team nemen nu ook twee ervaringsdeskundigen deel die door het Landelijk Platform GGz zijn voorgedragen: Toon Walravens en Joke van der Meulen.

Toon Walravens werkt bij GroeiRijk & De Woenselse Poort verbonden aan GGzE. Groeirijk is een plek voor ontmoeting, vrijwilligerswerk, reïntegratietrajecten, inloop, persoonlijke groei & ontwikkeling. Toon geeft daar mede leiding aan een groot aantal ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers. ‘Tientallen jaren in drugs, drank, gevangenis, beschermd wonen, forensische psychiatrie en opleidingen hebben mij geleerd een weg te vinden en te ontdekken wie ik in hemelsnaam ben. Zelf heb ik en mijn dierbaren in mijn problematische periodes het met tijd en wijle als zeer lastig ervaren om door de bomen het bos te zien in hulpverleningsland. Inmiddels weer een lange periode verder in mijn leven ken ik beide zijden van hulpverleningsland, gevangeniswezen en forensische zorg’. Over zijn ambities in het schakelteam zegt hij: ‘Ik wil het woord van de mensen om wie het gaat ophalen en zorgvuldig inbrengen. Alleen door mensen zelf te horen, kun je problemen of escalaties voorkomen. Een cirkel van welbevinden, en aansluiten bij kwaliteit van leven die voor elk mens er weer anders uitziet!'

Joke van der Meulen is familie-ervaringsdeskundige. ‘”Ik kan er niks aan doen, ik kan er wel iets mee doen" was de bevrijdende gedachte die voor mij een keerpunt betekende. Ik ben mijn werk- en levenservaring gaan combineren en me in gaan zetten voor de belangen van familie binnen de GGZ, de verslavingszorg en forensische zorg. Mijn ervaringskennis blijkt steeds weer een waardevolle aanvulling op de kennis van wetenschappers en professionals’. Joke vindt het heel belangrijk dat de stem van mensen om wie het gaat nu direct in het schakelteam te horen zal zijn: ‘Het gaat er niet om de maatschappij te bevrijden van de overlast die verwarde personen veroorzaken, maar om de vraag: hoe voorkomen we dat mensen zo’n grote psychische nood hebben dat ze verward gedrag gaan vertonen? Het goed luisteren naar en steunen van betrokkene en zijn of haar sociale omgeving is de sleutel.’

Meer nieuws