Deelnemers

OjK - Vrienden

Wij werken samen met onder meer landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden en partners:

Meer informatie

Organisatie 
Link naar MIND Atlas met cliënten- en naastenorganisaties, zelfregiecentra, herstelacademies, jeugdhulporganisaties, cliënten/naastenraden, oudereninitiatieven etc.: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas