Crisisinterventie

Vrouw aan telefoon crisisinterventie Pexels

Als onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is

Crisisinterventie is de eerste opvang van mensen die in een acute geestelijke noodsituatie zijn geraakt. Ze kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving. De crisisinterventie kan op zichzelf al voldoende oplossing bieden, maar is vaak een overgangsstadium naar 'gewone' hulpverlening.
 
Crisisinterventie is nodig, wanneer gevaar ontstaat door psychische problemen. Dit gevaar kan de betrokkene zelf treffen, zoals bij dreigende zelfdoding. Het gevaar kan ook op anderen slaan, bijvoorbeeld wanneer iemand verward is en dreigt met agressie. Wachten tot bijvoorbeeld de huisarts weer spreekuur heeft, kan daardoor niet.

Krachtig ingrijpen
De hulpverlening probeert in zo’n geval zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Soms kan daarbij een snelle opname op een psychiatrische afdeling nodig zijn. In andere gevallen kan het volstaan om uit te leggen wat er aan de hand is. Daarbij wordt ondersteuning geboden en misschien medicatie. 

Oog voor de cliënt
Het acute gevaar dat de crisisinterventie noodzakelijk maakt, maakt dat hulpverleners een leidende rol op zich nemen. Zij hakken knopen door en nemen beslissingen. Toch zijn zij daarbij zo terughoudend als mogelijk. Er wordt zo min mogelijk ingegrepen in de normale leven van de betrokkene. De betrokkene wordt zoveel regie op het eigen leven gelaten als binnen de situatie verantwoord is.

Wanneer?
Een crisisinterventie kan onder andere nodig zijn bij depressiesangststoornissen en schizofrenie.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.