Eigen regie: cursussen voor professionals

Cursus laptops notitieblokken

Wil je meer kennis of vaardigheden opdoen over eigen regie en herstelondersteunende zorg? De volgende aanbieders bieden opleidingen, cursussen of trainingen die onder andere gebaseerd zijn op de input van ervaringsdeskundigen.

RINO Groep

De RINO Groep biedt veel opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van eigen regie en herstel. Bekijk bijvoorbeeld eens de training Het Strengths Model of de studiedag Inleiding in herstel en rehabilitatie.

GGz Ecademy

De GGz Ecademy heeft een groot aanbod van online modules over de thema's eigen regie en herstel, waaronder de modules Herstelondersteunend werken en Motiverende gespreksvoering.

Trimbos instituut

Het Trimos instituut biedt verschillende trainingen aan die jou kunnen ondersteunen op de thema's eigen regie en herstel. Voorbeelden zijn de training Samen beslissen in de GGZ en Recovery Oriented Practices Index - Revised Basistraining.

Movisie

Het kennisinstituut Movisie biedt verschillende trainingen aan rondom het thema zelfregie. Bekijk bijvoorbeeld eens de training Werken vanuit zelfregie of Krachtgericht werken.

Herstel Empowerment Ervaringsdeskundigheid! (HEE!)

Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) is een programma met effectieve werkwijzen en strategieën van en voor mensen met psychische problemen. HEE omvat onder andere de Basiscursus Herstelondersteunende zorg en de Verdiepingscursus Herstelondersteunende zorg – Herstelbenadering.

Workshops & voorlichting door ervaringsdeskundigen

Verschillende cliënt- en naastenorganisaties bieden ook (op maat) workshops en voorlichting aan om vanuit het cliënt- en naastenperspectief hulpverleners te informeren. De eigen ervaringen staan in de workshops en voorlichting centraal. Ga naar de MIND-atlas om cliënt- en naastenorganisaties te vinden.