Eigen regie: tips voor hulpverleners

Mensen in gesprek, laptop en handen zichtbaar 123rtf 600-400

Hoe kun je als professional bevorderen dat jouw cliënt zo veel mogelijk zelf de regie over zijn of haar leven voert? Wat vinden cliënten zelf belangrijk om hun eigen regie te kunnen pakken? In hoeverre bevorder jij de eigen regie van jouw cliënten al? En hoe kun je dit (nog) meer doen?

Wat vinden cliënten en naasten belangrijk?

Wil je meer weten over wat cliënten en naasten belangrijk vinden? Bekijk dan de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg. Meer handvatten om eigen regie te ondersteunen staan in de Generieke Module Zelfmanagement.

Werk jij al vanuit de eigen regie van jouw cliënt?

Wil je weten in hoeverre jij de eigen regie van je cliënten nu al bevordert? Doe de OER-test (Ondersteuning eigenregievoering). 

Ondersteuning

Er zijn verschillende methoden, interventies, instrumenten en cursussen die je kunnen ondersteunen als je meer vanuit zelfregie wilt werken:

Methoden en ​Interventies
Instrumenten
Cursussen

In de Toolkit werken aan zelfregie van Movisie vind je ook informatie over instrumenten en methoden, die jou helpen mensen regie te laten hebben en houden over hun leven.

Meer informatie

Op deze pagina kunnen je cliënten terecht voor tips over hoe ze hun eigen regie kunnen (her)pakken.