MIND Us in Groningen bij initiatieven voor mentale gezondheid van jongeren

mind20230905_2884

Dinsdagmiddag 5 september bracht Hare Majesteit Koningin Máxima als erevoorzitter van Stichting MIND Us een werkbezoek aan Appingedam in het kader van de mentale gezondheid van jongeren. Eén op de drie jongeren in de provincie Groningen ervaart een slechte mentale gezondheid. Groningen kent in vergelijking tot de rest van Nederland relatief veel gebruik van jeugdhulp en langjarige hulpverleningstrajecten, bijvoorbeeld door armoede en aardbevingsproblematiek. Tijdens het bezoek, dat plaatsvond bij het Noorderpoort College op de Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam, heeft Koningin Máxima nader kennisgemaakt met verschillende initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren in de provincie Groningen. 

Drie initiatieven gericht op weerbaarheid en veerkracht

Koningin Máxima maakte kennis met drie verschillende initiatieven gericht op weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Allereerst met het platform 'Mentaal Gezond Groningen': dit platform wil jongeren helpen en stimuleren om mentaal gezond te leven en te investeren in hun mentale weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is een steunende omgeving die uitnodigt tot het maken van gezonde keuzes van groot belang. Het platform verbindt zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en inwoners op het gebied van mentale gezondheid. Vervolgens woonde Koningin Máxima een deel van de STORM-docententraining bij. STORM staat voor 'Strong Teens and Resilient Minds' en is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die als doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren jongeren hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterke, gezonde volwassenen. Tot slot ontmoette Koningin Máxima jongeren van Jimmy's: een laagdrempelige inloopmogelijkheid met vestigingen in Noord- en Oost-Nederland. Hier kunnen jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar naartoe voor al hun ideeën, vragen en problemen. Maar ook voor inspiratie of advies. Jongeren staan zelf aan het roer van Jimmy’s en worden waar nodig ondersteund door een professional. 

MIND Us

Lees het hele bericht over het werkbezoek op de site van MIND Us. Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen, (vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament wordt ook in de uitvoering nauw samengewerkt.

Foto’s: Robin Utrecht | MIND Us

mind20230905_2877
Meer nieuws