De rol van de huisarts in crisissituaties

Vrouw radeloos op de bank man troost haar 123rtf 600 - 400

Het kan gebeuren dat je zelf of iemand in je omgeving met psychische klachten in een crisis raakt. De psychische klachten zijn dan zo hevig dat er acuut hulp nodig is.

Bij een (dreigende) crisis kun je altijd tijdens kantooruren de huisarts of in de avond-, nacht- en weekenduren de huisartsenpost bellen. De (dienstdoende) huisarts kan zorgen dat de juiste zorg wordt ingezet en kan jou of je naaste opvangen totdat er een overdracht is gedaan naar een andere zorgverlener. De crisisdienst kan worden ingeschakeld. Bij ernstig gevaar kun je direct 112 bellen.

Signaleringsplan

Een crisis is nooit helemaal te voorkomen. Maar je kunt (als naaste) wel signaleren dat het slechter gaat, bijvoorbeeld aan de hand van een signaleringsplan. Daarin staan de signalen die aangeven dat het minder goed gaat en wat er in dat geval gedaan moet worden, wie er gewaarschuwd moet worden, enzovoort. Een crisiskaart kan hierbij helpen.

Inzage patiëntendossier

Om te zorgen dat de huisartsenpost inzage heeft in je patiëntendossier, moet je vooraf via de huisarts toestemming geven. Op ikgeeftoestemming.nl staat hoe je dit kunt regelen.