Antonia Wilhelmina Fonds

Doelstelling en naam Antonia Wilhelmina Fonds

Het Antonia Wilhelmina Fonds is opgericht in 1913 door Jacob van Deventer, Inspecteur van wat toen nog het ‘Krankzinnigenwezen’ werd genoemd. Hij was getrouwd met Antonia Wilhelmina Stelling, één van de eerste B-verpleegkundigen van Nederland.
 
Zij wilden hun vermogen beschikbaar stellen voor de gezinsverpleging van psychiatrische patiënten. Later is dat verruimd naar het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische stoornis en mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

Sinds 2007 is het Antonia Wilhelmina Fonds een Fonds op Naam binnen het Fonds Psychische Gezondheid (nu MIND). Het Antonia Wilhelmina Fonds zet zich in voor een bijzondere doelgroep:
 
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen.
 
Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet.

Welke projecten komen in aanmerking?

Uit het Antonia Wilhelmina Fonds kunnen projecten worden gefinancierd die bijdragen aan een inhoudelijke verbetering van de zorg voor deze jongeren. Dat betekent dus meer kennis ontwikkelen en betere verspreiding van deze kennis. Het gaat vooral om het geschikt maken van behandelmethoden voor deze doelgroep, de ontwikkeling van richtlijnen en zorgprogramma’s en het meten van de effectiviteit van de behandeling. Dergelijke projecten hebben meer kans op succes wanneer er wordt samengewerkt tussen de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicapten zorg en de universiteiten en hogescholen.
 
Gelet op de oorspronkelijke doelstelling van het Antonia Wilhelmina Fonds gaat de voorkeur uit naar projecten die aandacht besteden aan het cliënten- en familieperspectief en projecten die de vermaatschappelijking van zorg nastreven. Het Antonia Wilhelmina Fonds stelt hier jaarlijks € 50.000 voor beschikbaar. 

Indienen subsidieaanvraag

Je kunt voor het Antonia Wilhelmina Fonds geen aparte aanvraag indienen. Een subsidieaanvraag moet binnen het beleid en de programma's van MIND passen. Meer informatie hierover vind je bij Subsidie aanvragen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.