Subsidie aanvragen

MIND is een beweging voor en door iedereen die te maken heeft met psychische problemen. Dit brengt veel veranderingen met zich mee en dat geldt ook voor de subsidies die MIND (vroeger Fonds Psychische Gezondheid) verstrekt. De subsidies komen helemaal in het teken te staan van het cliënten- en familieperspectief.

Dat geldt ook voor ons programma Kennis. We hebben daarvoor de MIND Kennisagenda opgesteld. Daarin staat welke onderwerpen cliënten, familie en naasten belangrijk vinden om meer kennis op te ontwikkelen. Meer informatie over de Kennisagenda vind je op de website van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Het is onze intentie om in de toekomst een subsidieprogramma te koppelen aan onze Kennisagenda. We hebben echter besloten om in 2019 geen nieuw subsidieprogramma te starten. Dat betekent dat wij dit jaar geen aanvragen in behandeling kunnen nemen.
  
Wanneer je hier nog vragen over hebt, kun je uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.

Lees ook: