Subsidie aanvragen

Nieuw programma GeestKracht voor jongvolwassenen met psychische problemen

Uit een quickscan van het Trimbos-instituut blijkt dat maar liefst 840.000 jongvolwassenen een psychische aandoening hebben. Zij lopen vanwege hun kwetsbaarheid tegen tal van problemen aan. Tegelijkertijd zijn er veel knelpunten in de zorg en ondersteuning van deze jongvolwassenen. Met dit programma wil FNO de kansen vergroten voor jongvolwassenen van 16 – 35 jaar, die te kampen hebben met psychische problemen (eventueel in combinatie met verslavingsproblemen). Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met MIND. Het programma richt zich op structurele oplossingen voor deze grote groep jongvolwassenen: psychische problemen helpen voorkómen, maar ook de praktische gevolgen ervan beperken, zodat zij krachtig kunnen meedoen in de samenleving. Het programma duurt vijf jaar en loopt vanaf maart 2020.

Subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor dit programma via FNO. Je kunt dus geen aparte subsidieaanvraag indienen bij MIND. We kunnen ook geen subsidieaanvragen in behandeling nemen die niet binnen dit programma passen.

Meer informatie

Meer informatie over het programma GeestKracht vind je op de website van FNO