Karel Geelen Fonds

Doelstelling en naam

Karel Geelen, de in 2004 plotseling overleden onderzoeker van het Trimbos-instituut, heeft zich met grote persoonlijke betrokkenheid en veel toewijding ingezet voor cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Hij was initiatiefnemer en uitvoerder van verschillende studies op dit gebied en was als adviseur betrokken bij het reilen en zeilen van verschillende organisaties. Tijdens zijn korte ziekbed heeft hij te kennen gegeven dat zijn erfenis zou moeten worden aangewend om projecten te financieren in het belang van de organisaties waar hij zich bij leven voor ingezet had.

Indienen subsidieaanvraag

Het Karel Geelen Fonds is gericht op lotgenotencontact en zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg. De voorkeur gaat uit naar vernieuwende initiatieven van lotgenoten die gericht zijn op verbetering van kwaliteit van leven. Het Karel Geelen Fonds stelt hiervoor jaarlijks € 10.000 beschikbaar.

Je kunt voor het Karel Geelen Fonds geen aparte aanvraag indienen. Een subsidieaanvraag moet binnen het beleid en de programma's van MIND passen. Meer informatie hierover vind je bij Subsidie aanvragen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.