Fonds AGGZ

Doelstelling en naam

Het Fonds Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) is een voortzetting van de Stichting Steunfonds AGGZ en richt zich op de verbetering en vernieuwing van de ambulante GGZ. Deze zorg is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problemen die niet afdoende geholpen kunnen worden door de huisarts, maar die ook niet opgenomen hoeven te worden.

Het hulpaanbod bestaat uit preventie, advisering, begeleiding, behandeling en 24-uurs-bereikbaarheid voor crisisgevallen. Tot eind van de vorige eeuw werd deze zorg geleverd door RIAGG’s, maar veel van deze RIAGG’s zijn intussen gefuseerd met psychiatrische ziekenhuizen. Dat neemt niet weg dat het ambulante gedachtegoed nog steeds een belangrijke plaats inneemt in de geïntegreerde GGZ-instellingen en de nog bestaande RIAGG’s.

Om de verbetering en vernieuwing van de ambulante geestelijke gezondheidszorg te stimuleren, stelt het Fonds AGGZ jaarlijks € 17.500 beschikbaar.
 
Je kunt voor het Fonds AGGZ geen aparte aanvraag indienen. Een subsidieaanvraag moet binnen het beleid en de programma's van MIND passen. Meer informatie hierover vind je bij Subsidie aanvragen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.