Behandeling Asperger

Oog oogcontact vermijden autisme asperger

De stoornis van Asperger is niet te genezen. Toch is dat niet per se slecht nieuws. Kinderen en volwassenen kunnen namelijk wel leren om te gaan met hun beperkingen. Bovendien zijn er vaak veel talenten aanwezig die ontplooid kunnen worden. Sommige wetenschappers spreken daarom liever niet over een stoornis. De stoornis legt immers de nadruk op wat een kind of volwassene met Asperger niet kan. Als we spreken van een conditie, dan is duidelijker dat mensen met Asperger wel anders zijn, maar niet minder.

Belangrijke behandelmogelijkheden zijn onder meer:

  • Training in sociale vaardigheden. De sociale omgangsvormen die kinderen niet vanzelf onder de knie krijgen, kunnen aangeleerd worden door bewuste scholing.
  • Cognitieve psychotherapie. Het aanleren van denkwijzen die bijvoorbeeld bruikbaar zijn bij het hanteren van de eigen emoties.
  • Psycho-educatie. Uitleg over de kenmerken van mensen met Asperger en de misverstanden die hierdoor kunnen ontstaan. Weten wat er aan de hand is, maakt het gemakkelijker oplossingen te vinden bij problemen.

Over de diagnose Asperger

De diagnose Asperger wordt officieel niet meer gegeven, omdat deze niet meer in de DSM staat (handboek met diagnoses van psychische stoornissen). In de DSM staat nu één overkoepelende diagnose: autismespectrumstoornis (ASS). De reden is dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de subtypen. Mensen die eerder de diagnose Asperger kregen, kunnen deze diagnose wel blijven gebruiken.

Lees meer over Asperger

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.