Oorzaken Asperger

Oogcontact vermijden autisme asperger

Erfelijkheid

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van Asperger. De erfelijkheid heeft invloed op de vroege hersenontwikkeling. Er lijkt sprake van te zijn dat bepaalde zenuwcellen zich niet goed verplaatsen tijdens de vroegste ontwikkeling. De systemen in het brein die verantwoordelijk zijn voor emotionele reacties, lijken niet helemaal goed te zijn aangelegd. Het is nog niet gelukt specifieke genen te vinden die Asperger echt kunnen verklaren.

Omgevingsinvloeden

Vroeger dacht men dat stoornissen als autisme en Asperger ontstaan door een slechte opvoeding. Inmiddels is duidelijk dat deze verklaring niet klopt. Omgevingsfactoren die wel een rol kunnen spelen zijn infecties tijdens de zwangerschap en een hogere leeftijd van de vader.

Over de diagnose Asperger

De diagnose Asperger wordt officieel niet meer gegeven, omdat deze niet meer in de DSM staat (handboek met diagnoses van psychische stoornissen). In de DSM staat nu één overkoepelende diagnose: autismespectrumstoornis (ASS). De reden is dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de subtypen. Mensen die eerder de diagnose Asperger kregen, kunnen deze diagnose wel blijven gebruiken.

Tips bij autisme

Vraag een van de gratis flyers aan met tips en handvatten die je helpen bij omgaan met autisme. Ontvang de flyer direct per e-mail.

Lees meer over Asperger

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.