Prestatiedruk

prestatiedruk

Prestatiedruk is de druk die mensen voelen om te presteren en komt tegenwoordig veel voor onder jongeren. Maar liefst 8 op de 10 jongeren in Nederland geven aan prestatiedruk te ervaren. Prestatiedruk kan leiden tot psychische klachten, zoals stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en burn-out. Prestatiedruk wordt opgelegd door:

  • Jezelf
  • ‘De maatschappij’
  • School
  • Ouders
  • Vriend(inn)en
Studie
Veel jongeren die studeren ervaren prestatiedruk. Het afschaffen van de basisbeurs en daarnaast de invoer van de langstudeerboete en het bindend studieadvies, maakt dat veel studenten druk ervaren om hun studie zo snel mogelijk af te ronden en direct de juiste studie te kiezen. Ook heeft de helft van de studenten het gevoel dat zij al tijdens hun studie aan hun cv moeten werken door de hoge eisen die werkgevers stellen.
 
Social media
Sociale media dragen ook bij aan het ervaren van prestatiedruk. Op social media wordt meestal een eenzijdig beeld geschetst waarin iedereen het naar zijn zin heeft en leuke dingen doet. Dit leidt bij veel mensen tot het gevoel ook aan dit ideaalbeeld te moeten voldoen en een (nog) interessant(er) leven te moeten leiden.
 
Test je prestatiedruk
Benieuwd in hoeverre jij last hebt van prestatiedruk? Doe de test
 
 
Kijk hier voor ontspanningsoefeningen van MIND-psycholoog Lidewy Hendriks.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.