Symptomen ADHD

Jongetje bladeren druk ADHD

Hieronder benoemen we veel voorkomende kenmerken van ADHD, onderverdeeld in aandachtsproblemen en hyperactiviteit en impulsiviteit. Welke problemen iemand ervaart is onder andere afhankelijk van het type ADHD, zoals we op de algemene pagina over ADHD beschrijven. Zo zal iemand met ADD * zich vooral herkennen in de aandachtsproblemen. 

Aandachtsproblemen: moeite met concentreren
Hij of zij: 

 • vindt het moeilijk om aandacht te geven aan details en is slordig in (school)werk.
 • kan zich lastig concentreren. 
 • lijkt niet te luisteren als hij of zij wordt aangesproken.
 • vindt het lastig aanwijzingen op te volgen en het lukt vaak niet om (school)werk of taken af te maken. 
 • vindt het lastig om dingen te organiseren, zoals het afmaken van een reeks taken of het opruimen van spullen en heeft moeite met planning.
 • is niet graag bezig met dingen die een lange geestelijke inspanning vragen.
 • is vaak dingen kwijt, zoals de telefoon of sleutels.
 • is snel afgeleid door prikkels van buitenaf of gedachten aan andere dingen. 
 • vergeet dingen bij dagelijkse activiteiten, zoals bij het doen van boodschappen en het nakomen van afspraken.
*Hoewel mensen in de volksmond nog spreken van ADD, staat deze term niet meer in de DSM (handboek met diagnoses van psychische stoornissen). Daar wordt het ADHD met een overwegend onoplettend beeld genoemd.


Hyperactiviteit en impulsiviteit: druk zijn en eerst doen dan nadenken
Hij of zij: 

 • beweegt vaak onrustig.
 • heeft moeite om stil te blijven zitten in situaties waarin dit wel verwacht wordt.
 • rent vaak rond of klimt op dingen op momenten dat dit ongepast is. Bij jongeren en volwassenen kan dit ook naar voren komen in gevoelens van onrust.
 • heeft moeite om zich bezig te houden met rustige of ontspannende dingen.
 • draaft vaak door en is lastig bij te houden door anderen. 
 • praat vaak erg veel.
 • heeft moeite om op zijn of haar beurt te wachten in bijvoorbeeld een gesprek of bij het wachten in een rij.
 • stoort vaak anderen en dringt zich tijdens gesprekken en activiteiten van anderen op of neemt het over. 

Sterke eigenschappen
Naast de lastige kanten en problemen die ADHD met zich meebrengt, hebben mensen met ADHD ook vaak eigenschappen die juist in hun voordeel werken. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘outside the box’ denken en ze pakken nieuwe uitdagingen vaak makkelijk aan. 

ADHD bij volwassenen
Soms wordt de diagnose ADHD bij volwassenen gemist, omdat andere problemen op de voorgrond staan, zoals burn-out, depressie of relatieproblemen. Ook kan het zijn dat de lichamelijke rusteloosheid minder is geworden of zelfs is verdwenen. Er wordt dan niet snel aan ADHD gedacht. ADHD bij een kind kan er soms voor zorgen dat een ouder gaat onderzoeken of dit ook een oorzaak is voor de eigen problemen. 
Andere kenmerken die bij volwassenen met ADHD voor kunnen komen zijn o.a. moeite hebben met het omgaan met geld, moeite hebben met gezag en snel stoppen bij een nieuwe baan. 
Bij vrouwen is ADHD vaak lastiger te ontdekken dan bij mannen, omdat het zich eerder uit in druk en veel praten. Dit wordt meestal bestempeld als ‘vrouwen eigen.’ Ook kunnen de klachten zich meer naar binnen richten.

Flyer met tips voor ouders van jongeren met ADHD

In deze flyer krijg je als ouder van een jongere met ADHD verschillende tips die je op weg helpen bij de omgang met jouw kind. Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct per e-mail.

Flyer met tips voor volwassenen met AD(H)D

In deze flyer vind je tips voor volwassenen met AD(H)D. Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct per e-mail.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je zelf of heeft iemand in je omgeving te maken met ADHD en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.