Behandeling ADHD

Jongetje bladeren druk ADHD

Nadat je de diagnose ADHD hebt gekregen van een professional, kan je starten met een behandeling. Welke behandeling voor jou geschikt is, hangt onder andere af van de ernst van je ADHD en je leeftijd. Een behandeling kies je samen met hulpverlener(s) en naasten. Heeft je kind ADHD, dan beslis je als ouder mee.

Behandeling van kinderen met ADHD

De behandeling van ADHD bij kinderen start altijd met psycho-educatie:

  • Je krijgt uitleg wat ADHD is: Zo kan je als kind, ouder en familielid het gedrag beter begrijpen. 
  • Je krijgt advies: Denk aan adviezen over hoe je de omgeving van je kind structuur kan geven, hoe je het beste opdrachten en instructies kan geven en hoe je je kind prijst voor dingen die goed gaan.

Als dit nog niet genoeg helpt, kan je kiezen voor een meer intensieve behandeling. Dit kan een ouder- en/of leerkrachttraining zijn of medicijnen of een combinatie hiervan. Bij kinderen tot 6 jaar geven hulpverleners vaak geen medicijnen. Bij kinderen met lichte ADHD is de training van ouders en/of de leerkracht meestal genoeg. 

Behandeling van jongeren met ADHD

Als jongere start je je behandeling met psycho-educatie en adviezen. 

Is dit nog niet genoeg en heb je lichte klachten? Dan is een psychologische behandeling meestal genoeg. Een psychologische behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, waarbij je onder andere leert plannen en organiseren. Ook krijgen je ouders begeleiding en wordt je school meestal betrokken.

Heb je last van ernstige klachten? Dan wordt er gekeken naar medicijnen of een combinatie van medicijnen en een psychologische behandeling.

Behandeling van volwassenen met ADHD

Net als bij kinderen en jongeren met ADHD start je je behandeling als volwassenen met psycho-educatie en adviezen. Als dit niet genoeg is, wordt er in overleg met je gekeken naar medicijnen of een psychologische behandeling. Dit kan cognitieve gedragstherapie of een vaardigheidstraining zijn. Als dit nog te weinig werkt, dan kan je kiezen voor een combinatie van therapie en medicijnen.

Een goede behandeling kies je in samenspraak met je hulpverlener en je naasten. Dit heet 'samen beslissen'. Keuzehulpen kunnen jou en zorgprofessional helpen de juiste behandeling te vinden. MIND ontwikkelde samen met Akwa ggz en Impuls & Woortblind een toolkit om je hierbij te helpen

Medicijnen bij ADHD

De medicijnen die bij ADHD worden gebruikt, zorgen ervoor dat het contact tussen je zenuwcellen beter verloopt. Hierdoor kan je je beter concentreren en is er een verbetering zichtbaar in je gedrag en in je contact met andere mensen. Soorten medicijnen zijn: 

  • Psychostimulantia, zoals methylfenidaat (bijv. Ritalin en Concerta)
  • Antidepressiva 

Het kan even zoeken zijn welke medicijnen het beste voor jou werken. Wil je meer weten over de voor- en nadelen van het gebruik van medicijnen? Lees er alles over op via het objectieve Kennisplatform Medicatie

Extra hulpvormen bij ADHD

  • Vaktherapie, zoals muziektherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie wordt vaak ingezet als aanvullende hulpvorm. 
  • Het contact hebben met lotgenoten kan je veel steun en inzichten geven. Bij Impuls & Woortblind vind je meer informatie over lotgenotencontact.
  • Er zijn volwassenen die positieve ervaringen hebben met bewegen of sporten of ontspanningsoefeningen

Hulp bij ADHD

Heb je zelf of heeft iemand in je omgeving te maken met ADHD en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.