Behandeling ADHD

Jongetje bladeren druk ADHD

Nadat de diagnose ADHD door een professional is gesteld, kan er gestart worden met een passende behandeling. Welke behandeling geschikt is, hangt onder andere af van de ernst van de ADHD en de leeftijd. Hieronder maken we een onderscheid in de behandeling van kinderen, van jongeren en van volwassenen. De keuze van behandeling gebeurt in samenspraak met degene die ADHD heeft of bij jongere kinderen, in samenspraak met de ouders. 

Behandeling van kinderen

De behandeling start altijd met psycho-educatie. Dit betekent dat er uitleg wordt gegeven over wat ADHD is, zodat zowel het kind als de ouders/familie het gedrag beter kunnen begrijpen. Ook worden er adviezen gegeven over aanpassingen in de omgeving en de aanpak door de ouders en school. Denk aan adviezen over hoe de omgeving van het kind gestructureerd kan worden, hoe opdrachten en instructies het beste gegeven kunnen worden en hoe het kind te prijzen voor dingen die goed gaan.
Als psycho-educatie en de adviezen niet voldoende blijken te zijn, wordt er gekeken naar een meer intensieve behandeling. Dit kan een ouder- en/of leerkrachttraining zijn of medicijnen of een combinatie hiervan. Bij kinderen tot 6 jaar zijn hulpverleners terughoudend met medicijnen. Bij kinderen met lichte ADHD is de training van ouders en/of de leerkracht meestal voldoende. 

Behandeling van jongeren

Ook bij jongeren start de behandeling met psycho-educatie en adviezen. Als dit onvoldoende werkt, wordt er een psychologische behandeling of medicatie gegeven. Als iemand lichte klachten heeft, is alleen een psychologische behandeling meestal voldoende. Een psychologische behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, die ingaat op onder andere plannen en organiseren. In combinatie met de begeleiding van de ouders. Ook de school wordt meestal betrokken. Als een jongere matige of ernstige klachten heeft en medicijnen of een psychologische behandeling te weinig effect hebben, wordt er gekeken naar andere medicijnen of naar een combinatie van medicijnen en een psychologische behandeling. 

Behandeling van volwassenen

Net als bij kinderen en jongeren met ADHD start de behandeling bij volwassenen met psycho-educatie en adviezen. Als dit niet voldoende is, wordt er in overleg gekeken naar een psychologische behandeling (zoals cognitieve gedragstherapie of een vaardigheidstraining) of medicijnen. Of als dit te weinig effect heeft, naar een combinatie van beide.

Medicijnen

De medicijnen die bij ADHD worden gebruikt, zorgen ervoor dat het contact tussen zenuwcellen beter verloopt. Hierdoor lukt het iemand om beter te concentreren en is er een verbetering zichtbaar in het gedrag en in het contact met andere mensen. Meestal wordt er gestart met psychostimulantia, zoals methylfenidaat (bijv. Ritalin en Concerta). Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn onder andere antidepressiva. Welke medicijnen het beste aansluiten is afhankelijk per persoon. Het is soms even zoeken welke medicijnen het beste werken. 

Aanvullende hulpvormen

  • Vaktherapie, zoals muziektherapie, dramatherapie en psychomotorische therapie wordt vaak ingezet als aanvullende hulpvorm. 
  • Ook hebben veel mensen baat bij lotgenotencontact. Op de website van Impuls&Woortblind vind je meer informatie over lotgenotencontact.
  • Er zijn volwassenen die positieve ervaringen hebben met bewegen of sporten of ontspanningsoefeningen

Flyer met tips voor ouders van jongeren met ADHD

In deze flyer krijg je als ouder van een jongere met ADHD verschillende tips die je op weg helpen bij de omgang met jouw kind. Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct per e-mail.

Flyer met tips voor volwassenen met AD(H)D

In deze flyer vind je tips voor volwassenen met AD(H)D. Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct per e-mail.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je zelf of heeft iemand in je omgeving te maken met ADHD en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.