Behandeling ADHD

Jongetje bladeren druk ADHD

Hulp aan kinderen en jongeren met ADHD

Behandeling van ADHD is gericht op:
  • Het tegengaan en verminderen van symptomen;
  • Beperken van nadelige gevolgen van ADHD;
  • Verbeteren van het sociale functioneren;
  • Het informeren van kinderen, ouders en leerkrachten over ADHD.

Psycho-educatie voor ouders en kind is een belangrijke eerste stap in de behandeling van ADHD. Deze voorlichting over de aandoening helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan. Ouders kunnen via Parent Management Training (PMT) of groepstherapie leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind met ADHD. Zo kunnen ze proberen het gedrag van hun kind bij te sturen. Eventueel gebeurt dit in combinatie met sociale vaardigheidstraining en psychotherapie. De school wordt ook vaak betrokken bij de behandeling. Je kan kiezen voor een behandeling met of zonder medicijnen, of voor een combinatie van die twee. Bij die keuze zijn de ernst van de symptomen, de leeftijd en de eventuele andere psychische aandoeningen bepalend. Ouders van kinderen met ADHD kunnen verder veel steun hebben aan contact met lotgenoten.

Flyer met tips voor ouders van jongeren met ADHD

Heeft jouw kind ADHD? Speciaal voor ouders schreven wij een flyer met tips die je als ouder op weg helpen bij de omgang met jouw kind.

Hulp aan volwassenen met ADHD

Volwassenen hebben vaak tevergeefs geprobeerd hun leven aan te passen aan hun hyperactiviteit en concentratieproblemen. Behandeling kan ertoe leiden dat de verschijnselen van ADHD verminderen. Samen met de behandelaar onderzoekt iemand hoe hij of zij eigenschappen als originaliteit, creativiteit en intuïtie beter kan gebruiken. Bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan. Er is ook aandacht voor rouw om gemiste kansen. Begeleiding thuis of door een coach kan helpen de dagen te ordenen en het huishouden, werk en relaties te organiseren. De therapie gaat ook in op stresshantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld. De behandeling kan gecombineerd worden met medicijnen. Volwassenen kunnen verder veel steun hebben aan contact met lotgenoten. 

Medicijnen

Er zijn verschillende middelen beschikbaar voor de behandeling van ADHD. Het meest gebruikte medicijn is methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dit medicijn helpt de onrust, impulsiviteit en concentratieproblemen te verminderen bij meer dan 70% van de kinderen en volwassenen met ADHD. Ook kan het de stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen beperken. Maar er zijn ook andere middelen. Welke het beste werken hangt van veel factoren af, onder meer van de vraag  Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn antidepressiva en Clonidine.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.