Oorzaken ADHD

Jongetje bladeren druk ADHD

Iemand met ADHD heeft voordat hij of zij twaalf jaar oud is verschillende symptomen van onoplettendheid en hyperactiviteit-impulsiviteit. Persoonlijkheidskenmerken en biologische- en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van ADHD.

Biologische factoren

Biologische factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van ADHD. De kans dat ADHD overerft is groot. In bepaalde families komt ADHD vaker voor.

Het is daarnaast belangrijk om problemen met zien en horen, stofwisselingsafwijkingen, slaapstoornissen, tekorten aan voedingsstoffen en epilepsie mee te wegen als mogelijk van invloed op ADHD-symptomen

Persoonlijkheidskenmerken

Eigenschappen die iemand vatbaar kunnen maken voor ADHD zijn impulsiviteit, emotionele instabiliteit en een behoefte aan veel prikkels.

Omgevingsfactoren

Een heel laag geboortegewicht vergroot het risico op ADHD, maar de meeste kinderen met een laag geboortegewicht ontwikkelen geen ADHD.
Daarnaast is er een verband gevonden tussen roken tijdens de zwangerschap en het ontwikkelen van ADHD. Maar omdat genen een grote rol spelen bij het ontwikkelen van ADHD, is dit verband deels een genetisch risico.
In een minderheid van de gevallen hangt mogelijk samen met reacties op voeding.
Ook kan er een verleden zijn van kindermishandeling, verwaarlozing, veelvoudige plaatsing in pleeggezinnen, blootstelling aan neurotoxinen (bijvoorbeeld lood), infecties (zoals hersenontsteking), of er kan tijdens de zwangerschap alcohol zijn gedronken.
Verder is er een samenhang gevonden tussen blootstelling aan gifstoffen in de omgeving en later ontstane ADHD, maar het is niet bekend of het om oorzakelijke verbanden gaat.

Factoren die van invloed zijn op het beloop

Ouder-kindinteracties zijn geen waarschijnlijke oorzaak van ADHD, maar kunnen het ADHD-gedrag wel in stand houden of verergeren. Het gaat dan om een negatief interactiepatroon: er wordt meer gecommandeerd, meer afgekeurd en minder vaak beloond dan door ouders van kinderen zonder ADHD. 

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.