Tips voor ouders van jongeren met ADHD

Omgaan met ADHD Vrouw vrolijk weiland

Last van concentratieproblemen, slordigheidsfouten en moeilijk stilzitten: veel jongeren hebben hier wel eens last van. Bij sommigen van hen overheerst het gevoel van chaos. 

Bij hen kan sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, afgekort tot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Hoe kun je hier als ouder nu het beste mee omgaan?

Flyer met tips voor ouders van jongeren met ADHD

Speciaal voor ouders maakten wij een flyer met tips die je als ouder op weg helpen bij de omgang met jouw kind.