Oorzaken antisociale persoonlijkheidsstoornis

Man in het donker antisociale persoonlijkheidsstoornis

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontwikkelen van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Wel is duidelijk dat zowel biologische als omgevingsfactoren een rol spelen. 
 
Biologische factoren
De antisociale-persoonlijkheidsstoornis komt meer voor bij eerstegraads familie (ouders, broers, zussen of kinderen) van mensen met deze stoornis dan in de bevolking als geheel. De stoornis wordt voor een deel bepaald door genetische factoren. Ook lijkt de stoornis samen te gaan met hersenafwijkingen. Daarbij kan er bij iemand met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis als kind sprake zijn van een opvliegend en impulsief karakter, hyperactief gedrag en een gedragsstoornis. Ook kan er als kind sprake zijn van een lagere intelligentie of minder cognitieve vaardigheden (vooral verbaal).  
 
Omgeving
Zowel geadopteerde als biologische kinderen van ouders met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis, een somatisch-symptoomstoornis en op verslaving. Geadopteerde kinderen lijken meer op hun biologische ouders dan op hun adoptieouders; maar de gezinsomgeving van het adoptiegezin is wel van invloed op het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.

Lees meer over antisociale persoonlijkheidsstoornis

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.