Psychotherapie

Psychotherapie Pexels rechtenvrij

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Onder psychotherapie vallen heel veel verschillende therapievormen. Maar gesprekken tussen psychotherapeut en cliënten staan centraal. 
 
De psychotherapeut lost je problemen niet op, maar:

  • laat je anders kijken naar je problemen
  • laat je pijnlijke gevoelens verwerken
  • leert je moeilijke situaties anders aan te pakken. 

Soorten psychotherapie

Er bestaan tientallen verschillende vormen van praat therapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. De ene vorm van psychotherapie richt zich op verkeerde gedachten te corrigeren. Een andere vorm van psychotherapie zal leren om gedachten helemaal niet zo serieus te nemen. Ook zijn er therapieën die zich richten op het achterhalen van onbewuste motieven en wensen.

Bij psychotherapie hoeven woorden hoeven niet altijd de vorm te hebben van een gesprek. De therapeut kan bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen voorlezen, waar de cliënt naar luistert. 

Voor wie is psychotherapie?

Psychotherapie kan bij de volgende mentale klachten helpen:

Het succes van psychotherapie

Uit onderzoek is gebleken dat psychotherapie in ongeveer 70% van de gevallen een positief effect heeft. Dit getal is vergelijkbaar met het succespercentage van medische ingrepen bij lichamelijke kwalen. Een deel van het succes van psychotherapie heeft te maken met spontaan herstel. Veel stoornissen gaan na verloop van tijd ook vanzelf over.

Opvallend is de keuze voor een bepaalde vorm van therapie niet allesbepalend is. De gebruikte techniek is niet altijd beslissend voor genezing. Het genezende effect van psychotherapie hangt bijvoorbeeld ook af van de volgende succesfactoren:

  • het begrip dat de psychotherapeut toont
  • de betrokkenheid, het geduld en de tact van de psychotherapeut
  • de hoop die het beginnen van een behandeling oplevert
  • de aandacht die de problemen krijgen
  • de verklaringen die de psychotherapie oplevert voor de moeilijkheden

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.