Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Het toedienen van medicijnen valt hier dus niet onder. Wel is het mogelijk pillen en praten te combineren.
 
Psychotherapie zijn gesprekken tussen een therapeut en een cliënt. De woorden hoeven echter niet altijd de vorm te hebben van een gesprek. De therapeut kan bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen voorlezen, waar de cliënt naar luistert.

Wat voor soorten psychotherapie zijn er?

Er bestaan tientallen verschillende vormen van psychotherapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. De ene vorm van psychotherapie richt zich erop verkeerde gedachten te corrigeren. Een andere vorm van psychotherapie zal leren om gedachten helemaal niet zo serieus te nemen. Ook zijn er therapieën die zich richten op het achterhalen van onbewuste motieven en wensen.

Wat is het succes van psychotherapie?

Uit onderzoek is gebleken dat psychotherapie in ongeveer 70% van de gevallen een positief effect heeft. Dit getal is vergelijkbaar met het succespercentage van medische ingrepen bij lichamelijke kwalen. Een deel van het succes van psychotherapie heeft te maken met spontaan herstel. Veel stoornissen gaan na verloop van tijd ook vanzelf over.

Opvallend is de keuze voor een bepaalde vorm van therapie niet allesbepalend is. De gebruikte techniek is niet altijd beslissend voor genezing. Het genezende effect van psychotherapie hangt bijvoorbeeld ook af van de volgende succesfactoren:

  • het begrip dat de psychotherapeut toont
  • de betrokkenheid, het geduld en de tact van de psychotherapeut
  • de hoop die het beginnen van een behandeling oplevert
  • de aandacht die de problemen krijgen
  • de verklaringen die de psychotherapie oplevert voor de moeilijkheden

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.