Omgaan met conflicten

Man vrouw ruzie rug naar elkaar Pixabay

Iedereen heeft gedurende zijn of haar leven te maken met meningsverschillen, ruzies en conflicten. Over onbenullige kleinigheden, over principes, over werkverdeling, over van alles en nog wat. Over alles waar je een mening over hebt, kan iemand anders een andere mening hebben. Meningsverschillen zijn dus een normaal verschijnsel. Hoe je met deze verschillen omgaat verschilt nogal. Doe je dit goed, dan hoeven meningsverschillen niet tot ruzies en conflicten te leiden. En dat kan jou en een ander een hoop stress besparen!  

Meningsverschillen positief bekeken
De meeste mensen vinden meningsverschillen en conflicten vervelend. Ze gaan ze uit de weg. Vooral vrouwen vinden het moeilijk de confrontatie aan te gaan en op te komen voor hun eigen belangen. Jammer, want meningsverschillen kunnen ook positieve effecten hebben. Het aangaan van een meningsverschil kan verhelderend werken, de lucht klaren en voor alle partijen ruimte bieden om verder goed samen te werken. De 'lieve vrede bewaren' kan daarentegen veel energie kosten en veel frustratie en stress opleveren. Die gevoelens werken onderhuids door en komen hoe dan ook uiteindelijk aan de oppervlakte.

Conflicten en stress
Conflicten gaan samen met stress. Logisch, want conflicten zijn emotionele gebeurtenissen. Ze gaan gepaard met (onderdrukte) woede en angst, met weerzin, teleurstelling, schaamte, schuld en spijt. Tegelijk met de emotionele reactie geeft het lichaam ook een heftige stress-/adrenalinereactie. Dat is omdat conflicten allerlei (geestelijke en lichamelijke) middelen vereisen om goed met de situatie te kunnen omgaan. Conflicten kunnen daardoor leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Ze kunnen het beeld van jezelf negatiever maken. Vooral langdurige, slepende conflicten hebben dit effect. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie​​​​​​​​​​. Je kunt bellen, chatten, whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.