In loondienst en ziek - wetgeving

Waar heb je recht op?

Als je in loondienst bent en ziek wordt, dan betaalt je werkgever je loon door. Lees meer op de website van het UWV en Rijksoverheid.nl.

Bij ziekte tijdens loondienst krijg je bij je reïntegratie begeleiding van de arbodienst of bedrijfsarts, in samenwerking met je werkgever en met jouzelf. Lees meer op de website van het UWV en Arboportaal

Voorzieningen om te kunnen werken als je een beperking hebt (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je aanvragen bij het UWV.

De regels over privacy voor werknemers bij ziekte vind je bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verplichtingen

Als je in dienst bent van een werkgever en ziek, controleert je werkgever in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts of je je aan de verplichtingen houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor je loon. Lees meer over regels bij ziekte op de website van de rijksoverheid.

Wat mag?

Je mag van alles doen waardoor je sneller beter wordt en sneller weer aan het werk kan. Overleg wel met je werkgever of de arbodienst/bedrijfsarts of wat je wilt doen binnen de regels valt.

Voor hulp of advies

  • Voor meer informatie en hulp kun je terecht bij het UWV.
  • Als je te maken hebt met ongewenst gedrag op je werk kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van je werkgever. 
  • Als je problemen op je werk wilt oplossen kun je terecht bij de bedrijfsarts van je werkgever of een onafhankelijke bedrijfsarts.
  • Meer tips vind je bij het onderdeel Tips en ondersteuning.