Oorzaken stress, overspannenheid, burn-out

Man stress

De oorzaak van stress is dat je draagkracht (dat wat je aan kunt) niet in balans is met je draaglast (dat wat er van je gevraagd wordt).

Wat is draaglast?

De eisen die aan je gesteld worden, kunnen te groot worden. Het gaat hier om eisen en oorzaken buiten jouw persoon: het zijn oorzaken in de situatie. Ze worden daarom ook wel 'belastende omstandigheden' genoemd. Deze oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Ze variëren van alledaagse stresssituaties (bijvoorbeeld je moeten haasten om op tijd op een afspraak te zijn), chronisch belastende omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige hoge werkdruk) tot ingrijpende levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare of een scheiding).
 
Belastende omstandigheden kunnen in het werk of in de privésituatie liggen. Vaak is er sprake van een wisselwerking en versterken ze elkaar. Ingrijpende gebeurtenissen in je leven zorgen er bijvoorbeeld voor dat er minder energie overblijft voor je werk. Of je kunt je werk prima aan, totdat één van de kinderen ziek wordt.

Wat is draagkracht?

Sommige mensen zijn gevoeliger voor stress dan anderen. Een deadline of het organiseren van een verjaardagsfeest is voor de één een uitdaging en voor de ander een bron van spanning. De situatie alléén is dus niet doorslaggevend bij het ontstaan van stressklachten. Minstens zo belangrijk is de vraag hoe je tegen de situatie aankijkt en hoe je met stressvolle situaties omgaat. Dit bepaalt jouw draagkracht.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Eigenschappen die je kwetsbaar maken voor stress

 • Perfectionisme
 • Ambitie, prestatiegerichtheid, competitie, gehaastheid, niet 'niets' kunnen doen, vaak twee dingen tegelijk doen
 • Veel van jezelf eisen en 'moeten'
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Grote betrokkenheid bij gezin of werk
 • Streven naar waardering van anderen
 • Moeilijk 'nee' kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor jezelf opkomen
 • Moeilijk steun kunnen vragen
 • Gevoelens slecht kunnen uiten
 • Het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op je omgeving en je eigen leven
 • Pessimisme en een weinig positieve kijk op eigen prestaties. 

Doe de stresstest

Wil je weten of je last hebt van ongezonde stress? Doe gratis de stresstest. 

Gratis contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie​​​. Je kunt bellen, chatten, whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.